Meditatie oefening

‘Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.’ (bijbel: Handelingen 17:27-28a)

Mediteren is een oefening, een leerproces. Of, zoals sommigen het noemen, een pelgrimage, een reis naar binnen, naar stilte, verstilling en aandacht. Meditatieoefeningen vind je in veel religieuze tradities. Ook binnen de christelijke traditie is een schat aan meditatie-ervaring te ontdekken. In de afgelopen tijd heb ik kennis gemaakt met de Meditatie uit de Christelijke Traditie, aangesloten bij de World Community for Christian Meditation (www.wccm.nl).

De grondlegger van deze beweging, de Benedictijner monnik John Main, leerde via een oosterse geestelijke een vorm van mantrameditatie. Toen hij zich deze meditatie eigen had gemaakt ontdekte hij in de literatuur van de christelijke woestijnvaders (derde, vierde eeuw van onze jaartelling) eenzelfde meditatievorm: het in stilte herhalen van een gebedswoord.

John Main legt het zo uit: ‘in het gebed [meditatie, mj] komen we tot een dieper ervaren van God in Christus. Onze weg is de weg van de stilte. De weg naar de stilte is de weg van de mantra [gebedswoord, mj]’ (Van Woord naar Stilte, p. 82)

De meditatie is eenvoudig. Je kunt er elke dag mee beginnen, of, opnieuw mee beginnen. Want de  meditatie is eenvoudig, maar niet simpel. De huidige leider van deze meditatiebeweging, Laurence Freeman zegt in een interview: ‘meditatie is geen techniek, maar een discipline’. Het vraagt toewijding en doorzettingsvermogen. Maar het is een kostbare en waardevolle reis.

Op de vraag ‘hoe mediteren’, antwoordt John Main:

Ga zitten. Zit stil en rechtop. Sluit zachtjes je ogen. Zit ontspannen en alert. Wees stil en begin inwendig het door jou gekozen woord te zeggen. We bevelen je de gebedszin Maranatha aan. Zeg het woord als vier gelijkwaardige lettergrepen. Luister ernaar terwijl je het zegt, vriendelijk maar aanhoudend. Bedenk niets of verbeeld je niets, zelfs niet in spiritueel opzicht. Wanneer gedachten en beelden bij je opkomen, dan leiden ze je af van de meditatie. Keer daarom steeds terug naar jouw woord. Mediteer elke morgen en elke avond gedurende twintig tot dertig minuten. (Van Woord naar Stilte, p. 17)

Je kunt zelf ook een ander woord kiezen, als Liefde, Vrede, Jezus, of een ander woord dat je dierbaar is. Het woord ‘Maranatha’ komt uit het Aramees (de taal in de tijd van Jezus) en betekent letterlijk ‘Kom Heer, kom’. Zelf vind ik het een voordeel dat het in een vreemde taal is, dan ben ik minder geneigd me aan het woord zelf te gaan hechten.

Het advies om twee keer per dag te gaan mediteren is een advies op basis van alle ervaring die er is met deze meditatiepraktijk. Zelf vind ik dat lastig om tweemaal daags vol te houden, maar wie weet gaat dat eens lukken. Kijk wat bij jezelf past, leg de lat niet te hoog, maar ook niet te laag. Je kunt het voor jezelf opbouwen (bijv. eerst een paar keer per week ’s morgens of ’s avonds, de week erna een keer vaker, de week daarna ook weer een keer vaker etc). Als je geneigd bent tot perfectionisme: wees vriendelijk voor jezelf. In het hele land zijn meditatiegroepen te vinden, waar mensen wekelijks samenkomen om te mediteren en elkaar daarin te stimuleren.

Een boeiend portret van de huidige leider van de beweging vind je in een uitzending over spirituele leiders van de KRO.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑